Eläkeliitto, kuvaaja Minna Rossi
18.3.2019Tiia Merikanto

Eläkeliiton vapaaehtoiset kohtaavat vanhuksia musiikin avulla

”Eläkeliitto kehittää osallistavaa musiikkitoimintaa ikäihmisille.”

Näin Eläkeliiton kulttuurisuunnittelija Jussi Hietala tiivistää TunneMusiikki-toiminnan, jossa vapaaehtoisia koulutetaan valtakunnallisesti kohtaamaan ikäihmisiä musiikin kautta. Tarkoitus on hyödyntää musiikin kaikkia hyvinvointivaikutuksia. Toiminnassa kehitetään uusia tapoja käyttää musiikkia vanhustyössä.

”On hienoa, että vapaaehtoiset käyvät laulamassa hoitokodeissa, mutta osallistamalla asukkaat mukaan toimintaan, musiikin hoitavasta voimasta saadaan vielä paljon enemmän irti”, jatkaa Heidi Oilimo, joka puolestaan työskentelee Eläkeliitossa musiikkisuunnittelijana.

Maaliskuun alussa he kävivät kouluttamassa vapaaehtoisia Kuopiossa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

”Kokonaisuudessaan koulutettiin noin 70 ihmistä, joista monet laulavat kuorossa tai tekevät jo jonkinlaista vapaaehtoistyötä musiikin parissa”, kertoo Oilimo.

Aiempaa musiikillista osaamista ei kuitenkaan tarvita, vaan rakkaus musiikkiin ja halu viedä taidetta itseään huonompikuntoisten ihmisten luokse riittävät. Eläkeliiton TunneMusiikki-kurssit on suunnattu yli 50-vuotiaille vapaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Kurssilta saa tietoa musiikin hyvinvointivaikutuksista ja käytännön työvälineitä musiikkisisältöisen ryhmätoiminnan ohjaamiseen.

Vapaaehtoiset voivat musiikkitoiminnalla mahdollistaa vanhuksille kokemuksia, jotka ovat hyvinvoinnin näkökulmasta mittaamattoman arvokkaita. Pystyvyyden ja yhteisöllisyyden kokemukset ovat esimerkiksi muistisairaalle vanhukselle harvinaisia ja tarpeellisia.

”Kerromme, kuinka helppoa kokemuksen tuottaminen lopulta on. Riittää, että soittaa musiikkia ja on aidosti läsnä ikäihmisen seurassa. Sitten keskustellaan musiikista. Voidaan myös ottaa jotain välineitä mukaan ja tehdä toiminnasta liikunnallisempaa – tai vaikka laulaa yhdessä”, luettelee Hietala.

”Toiminnassa huomioidaan myös muistin ongelmat ja aistien heikentymät. Rytmiä ja melodiaa voi kokea muillakin aisteilla kuin korvillaan. Teemme musiikkia näkyväksi ja kuuluvaksi”, täsmentää Oilimo.

Uuden oppiminen on voimaannuttava kokemus

Geronomiksikin kouluttautunut Heidi Oilimo on tehnyt uransa vahvasti vanhustyön puolella. Myös musiikki on ollut läsnä läpi elämän.

”Jossain vaiheessa tuntui varsin luontevalta yhdistää musiikki ja vanhustyö – ja opiskelin musiikkiterapian perusopinnot”, kertoo Oilimo hymyillen.

Oppiminen ja uuden opettelu ovat teemoina mukana myös Eläkeliiton musiikkitoiminnassa.

”Jos mietitään musiikkia ja ikäihmisiä, niin voidaan nähdä ikään kuin kaksi suuntaa. On kuntouttava ja hoitava toiminta, jossa musiikkia käytetään välineenä. Sitten on myöhäisiän musiikkikasvatus. Ikääntyminen ei estä tavoitteellisemman musiikkiharrastuksen aloittamista”, toteaa Oilimo.

Ihminen oppii ja kykenee, kunhan otetaan pedagogisesti huomioon myös ikääntymiseen liittyvät asiat. Elinikäinen oppiminen on mahdollista ja tärkeää.

”Sehän on valtavan voimaannuttavaa! Uuden taidon oppimisesta seuraava ilo ja pystyvyyden tunne heijastuu kaikille elämänalueille niin nuorilla kuin vanhemmillakin. Toimintakyvyn heikentyessä se on vielä isompi asia.”

Musiikki – voimakas kohtaamisen väline

Musiikin avulla pystytään ylläpitämään kognitiivista toimintaa, vaikka muistisairautta ei musiikilla pystytä parantamaan. Musiikki vaikuttaa positiivisesti keskittymiskykyyn, tarkkaavaisuuteen, mielialaan ja tunteiden ilmaisemiseen – jopa hahmottamiseen.

”Voimme vaikuttaa siihen, miten ihminen ymmärtää olevansa tilassa, ajassa ja paikassa. Musiikilla pystytään vaikuttamaan kaikkeen sellaiseen älylliseen toimintaan, mikä muistisairauksien myötä ihmisessä rappeutuu”, kertoo musiikkisuunnittelija Oilimo.

”Musiikki on todella voimakas väline ja siinä mielessä on hyvä, ettei sillä ole ainakaan haittavaikutuksia.”

Oilimon mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että musiikkia voisi käyttää osaamatta. On aina hyvä tietää, paitsi musiikin hyvinvointivaikutuksista, myös kohderyhmästä.

”Kursseilla kerromme vapaaehtoisille myös muistikuntoutujan kohtaamisesta. Se on monelle yllättävää ja voi olla haasteellista”, toteaa Oilimo.

”On tärkeää tietää, minkälaisia lainalaisuuksia kannattaa ottaa huomioon, jotta toiminnan pyörittäminen on myös meidän vapaaehtoisille helpompaa. Haluamme korostaa matalaa kynnystä lähteä vapaaehtoiseksi ja sitä, että musiikki on kohtaamisen väline.”

TunneMusiikki-toiminnan jatkosta ja kehityksestä Oilimolla on selkeä näkemys.

”Seuraava etappi olisi hoitokotien henkilökunnan kouluttaminen ja herättely siihen, ettei musiikin mukaan ottaminen arjen työhön ole niin hankalaa, ja kuinka paljon hyötyjä sillä voidaan saavuttaa.”

Eläkeliiton TunneMusiikki-toiminta alkoi hankkeena vuonna 2012. Se on ollut STEA:n jatkuvan rahoituksen piirissä vuodesta 2016 alkaen. Toiminnassa ovat mukana myös Kuuloliitto ja Näkövammaisten liitto.

Lue seuraavaksi:
Nuoruusvuosien musiikki herättää muistisairaan mielen

Jaa