28.2.2020Sonja Kataja
Kirjoittaja työskentelee ikääntyneiden fysioterapeuttina helsinkiläisessä palvelukeskuksessa.

IKÄIHMISET EIVÄT PELKÄÄ TEKNOLOGIAA

Kaikissa ikäryhmissä on edelläkävijöitä, hitaammin lämpeneviä yksilöitä ja periaatteellisesti vähän vastarannan kiiskejä kaikkea uutta kohtaan. Yksilön suhtautumiseen vaikuttaa niin luontainen temperamentti, kasvatus kuin aiemmat kokemukset ja kognition taso.

Näillä perusteilla olisi siis kovin lyhytnäköistä niputtaa kaikki ikäihmiset saman kategorian alle, pelkääjän paikalle. Kuka todellisuudessa pelkää ja mitä, siinäpä vasta kysymys.

Asenneympäristön merkitys

Ympäröivillä asenteilla on suuri vaikutus siihen, miten yksilö ottaa vastaan uutta, oli kyse laitteista, toimintamalleista tai vaikka ruokalajeista. Ikäihmisten ja etenkin muistisairaiden kohdalla tämä asianlaita korostuu.

“Uusi”, tässä tapauksessa teknologia, herättää jännitystä. Se itsessään on neutraali tunne, ei positiivinen tai negatiivinen. Yksilön ollessa epävarma omasta suhtautumisestaan hän peilaa herkästi ympäristönsä suhtautumista, hakien vahvistusta ja mallia.

Tällöin läheisten ja hoivayhteisön asenteet voivat olla ikääntyneen suuri voimavara... tai este. Omien pelkojamme ja ennakkoluulojemme vuoksi voimme menettää monta mahdollisuutta tukea ikääntyneen kokonaisvaltaista toimintakykyä ja mielekästä elämää. Tai sitten voimme lempeästi opastaa ikäihmistä teknologian pariin, nähdä hänet kyvykkäänä osallistujana. Yhdessä harjoittelemalla on mahdollisuus saada monta oivalluttavaa ja opettavaista tuokiota aikaiseksi.

Älylaitteiden mahdollisuudet

Fakta on, että erilaiset teknologiset ratkaisut, kuten älylaitteet, ovat tulleet jäädäkseen ja niiden määrä lisääntyy myös hoivakodeissa. On älypuhelimet, -televisiot ja tabletit. Se, miten hyvin niitä hyödynnetään esimerkiksi hoivakodissa asuvien muistisairaiden arjessa, on henkilökunnan käsissä. Älylaitteet mahdollistavat pian reaaliaikaisen kirjaamisen.

Ne soveltuvat myös moneen muuhun, kun vain uskallamme lähteä luovasti kokeilemaan! Meille nuoremmille sukupolville älylaitteiden ja erilaisten sovellusten käyttö on jo arkipäivää. Käytämme niitä uutisten luvusta musiikin kuunteluun ja pelaamiseen. Sovelluksia päivitetään koko ajan, jotta niiden käyttö olisi entistä vaivattomampaa. Miksei näitä samoja sovelluksia voisi käyttää yhdessä hoivakodin asukkaiden kanssa?

Erään oivaltavan sairaanhoitajan sanoin: “Meidän tehtävämme on uuden äärellä olla vähän niin kuin markkinointitoimisto.” Annetaan ikäihmisillemme mahdollisuus. On aika laittaa ennakkoluulot nurkkaan. Lähdetään yhdessä ikään katsomatta kokeilemaan, miten teknologialla voidaan parantaa koko hoivayhteisön elämänlaatua!

Lue seuraavaksi:
Ilonpisara tuo musiikin hoivakoteihin

Jaa